Stort IT-behov när vården privatiseras

När det gäller regional sjukvård har det politiska läget stor betydelse. Privata vårdgivaren Novakliniken är ett välkänt begrepp på Österlen i Skåne och de senaste tre åren har verksamheten vuxit rekordsnabbt. Det har också inneburit ett behov av en välfungerande IT-avdelning.
– Vi har valt att lägga både telefoni och datakommunikation hos RingUp Teleservice. Det känns tryggt att ha med dem på resan, säger ekonomichefen Bengt Holmqvist.

I Region Skåne gäller sedan 1 maj 2009 att alla invånare har rätt att göra ett vårdval när det gäller primärvård och BVC.
För Novaklinikens del har det inneburit en märkbar expandering med flera nya enheter bland annat i Sjöbo och Veberöd.
Bolaget finns idag på drygt tiotal platser och sysselsätter omkring 200 personer.
För att bli godkänd som vårdenhet ställer Region Skåne många villkor, bland annat när det gäller kommunikation och administration.
– För enheter inom Regionens brandvägg är det inga problem, de kommunicerar via det egna RS-nätet, men privata bolag som vi måste hitta andra lösningar som exempelvis RSVPN, säger Bengt Holmqvist.

Säkra system
För Novaklinikens del har det varit viktigt att ta in en samarbetspartner för IT-frågor, som har kapacitet att hitta kreativa och hållbara lösningar för en rad olika områden.
Från början har det handlat mycket om att skapa säkra system för digitala patient journaler, röntgenbildsöverföring och recept. Här finns det kvar en del gamla system, exempelvis Medidoc för journalföring, som krävt ytterligare lösningar för att fungera någorlunda.
Digitaliseringen har i sig inneburit stora tidsbesparingar men även att patientsäkerheten ökat i och med en reducerad brevhantering.

Höga sekretesskrav
Novakliniken är en stor uppdragsgivare med en omfattande verksamhet som gör att RingUp Teleservice fått sätta sig in i många specialområden för att kunna bemöta de särskilda krav som sjukvården genererar. Inte minst i form av sekretessnivåer som är svåra att komma runt på grund av traditioner och byråkrati.
– Det största hotet mot genomförandet av privatsjukvård är politiker, tjänstemän och IT-avdelningar inom Region Skåne som ofta har intressen och krav vilka är oförenliga för oss som externa privata vårdgivare, säger Bengt Holmqvist.

Bra med extern IT-avdelning
Utvecklingen av Hälsoval Skåne har från augusti inneburit möjlighet att ackreditera mödravårdsenheter. Det har blivit en framgång för Novakliniken som idag finns på fem olika platser.
För att inte Novakliniken ska trampa i några tekniska fallgropar låter de RingUp Teleservice vara delaktiga i alla förändringar ute på arbetsplatserna.
– Det är en trygghet för vår del att ha deras kompetens att falla tillbaka på. De är också en god hjälp i kommunikationen med Region Skånes IT-avdelning som gärna vill ha ett finger med i spelet och ibland även ifrågasätter våra lösningar. Att ha en egen IT-avdelning är inget alternativ. Jag har svårt att tänka mig att vi skulle kunna hålla samma kunskapsnivå själva, säger Bengt Holmqvist.

Stor i Östra Skåne
RingUp Teleservice är en stor lokal aktör med många ben att stå på, bland annat IT, bredband och telefoni.
Successivt har de etablerat ett eget nät genom att sammankoppla telestationer på nästan alla orter inom de sex östra kommunerna Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Hörby och Skurup. Idag har RingUp Teleservice cirka 10 000 kunder i sitt nät. Fortfarande dominerar ADSL men fiber kommer starkt.
– Vi investerar mycket i ny infrastruktur, bland annat i fiber till både företag och privatpersoner för att kunna erbjuda en ännu säkrare och snabbare uppkoppling. Vi har nischat oss i vårt område och satsar fullt ut på att leverera och ta ansvar för hela lösningen till kunden; IT-drift, bredband och telefoni, säger teknik- och utvecklingschefen Jens Andersson.

Billigare med IP
I år tog Novakliniken ytterligare ett steg framåt genom att skrota de gamla virtuella växellösningarna och införa IP-telefoni från RingUp Teleservice.
Idag går data och tal i samma nät även om de i sig varierar från ort till ort. Fiberkabel är att föredra, men även ADSL och radiolänk kommer till nytta där fiber blir för dyrt.
Vid de flesta enheter låter talsvaren ungefär lika och bygger på att patienten lämnar sitt telefonnummer och en tid när hon eller han önskar att bli uppringd, vilket upplevs som enkelt och smidigt både för patienten och personalen.
– Det har även blivit mycket enklare att kommunicera internt, dessutom räknar vi med att spara pengar eftersom både våra egna gamla växlar och den andra växellösningen var betydligt dyrare i drift, säger Bengt Holmqvist.


« Gå tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår