Förstärkt mottagning fixar dålig täckning

Det mobila nätet byggs ständigt ut och den geografiska täckningen förbättras, men ändå kan det finnas lokala miljöer där signalerna inte når fram.
På pappersmassafabriken Rexcell Tissue & Airlaid utanför Bengtsfors har den mobila mottagningen inne på produktionen varit obefintlig, men med hjälp av förstärkning fungerar den numera överallt.


Att använda mobiltelefoner inne på Rexcell har aldrig fungerat. Tills ganska nyligen har det inte varit något större problem, utan samtalen har gått via den fasta telefonin som finns i maskinkurerna, men i takt med att mobilen blivit ett naturligt arbetsverktyg i kombination med rörligare medarbetare, har Rexell fått se över telefonin som berör cirka 80 personer av företagets totalt 300 anställda.
– Det är viktigt att kunna få tag på exempelvis en elektriker utan att hindras av telefonproblem. Och utrustar vi personalen med mobiler för att de ska bli mer nåbara, måste de rimligtvis kunna använda dem också, säger företagets IT-chef Jonas Karlsson.

Lokal partner är fördel
På Rexcell är det själva byggnadskonstruktionen plus invändiga lager och maskiner som stoppat alla signaler in och ut. Fabriken ligger dessutom i en dalgång vid vatten vilket ytterligare försvårar signalflödet. Sedan länge anlitar Rexcell RingUp Dalsland Tele & Data för hela telefonin. Jonas Karlsson tycker att företaget är en bra samarbetspartner där den personliga kontakten är väldigt viktig.
– Det är en stor fördel att ha en lokal leverantör som kan infinna sig med kort varsel om det uppstår problem. De byter ut telefoner om de krånglar, kommer hit med beställningar och sköter all upphandling av telefoniavtal åt oss.

Signal överallt
Även mobilproblematiken har visat sig möjlig att lösa med en ganska enkel teknik: Genom att sätta upp mottagande antenner utanpå byggnaden och GSM-repeaters på insidan förstärker man helt enkelt signalen så att den även når in i ytor som tidigare saknat mottagning. Samma teknik kan även användas för att få en jämnare mottagning för både internet och mobila samtal.
Antennen riktas mot operatörens närmaste mast. Via specialkablar leder man sedan in signalerna till repeatern som i sin tur skickar ut de förstärkta signalerna till mobilanvändarna. Antal antenner och repeaters som krävs beror på lokalens storlek, tjocklek på väggar eller andra hinder.
– RingUp har först gjort mätningar överallt för att kartlägga radioskuggan. Efter installationen har problemet helt försvunnit och nu har vi lika bra signal som på utsidan, säger Jonas Karlsson.
« Gå tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår